Ułatwienia dostępu

Menu
Print Friendly, PDF & Email

Uwaga!

Od 1 stycznia 2024 r. nastąpią zmiany w zakresie świadczeń opiekuńczych oraz wprowadzone zostanie nowe świadczenie – świadczenie wspierające, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dla osób posiadających prawo do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna) a także osób które od 1.01.2024 r . zdecydują się pobierać świadczenie pielęgnacyjne na nowych  zasadach.

Załączniki:

Szanowni Państwo,

na prośbę Zespołu badawczego Uczelni Korczaka, która prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety przez osoby, do których adresowane są usługi społeczne świadczone przez instytucje gminne i powiatowe.

Zależy nam zwłaszcza na dotarciu do osób korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego oraz usług innych instytucji, organizacji pozarządowych itp., wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością. Chcielibyśmy dotrzeć również do osób w kryzysie bezdomności i tych, które opuściły pieczę zastępczą.

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.


Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd         ich waga i znaczenie.


Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni
Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni
Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy
Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza
Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).


W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna zachęca do zapoznania się z nowo opracowanym informatorem dla osób doznających przemocy domowej.

Szczegóły w linku:

INFORMACJA – PRZYPOMINAMY

          W dniu 1 lipca 2023 r. ruszył nabór wniosków do tegorocznej edycji Rządowego Programu „Dobry start”, dzięki któremu można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia.
          Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24-go roku życia.
          Wnioski o w/w świadczenie można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Ustawodawca przewidział do tego celu jeden z kilku sposobów tj.:

          Wypłata przyznanego świadczenia następuje w formie bezgotówkowej, a więc na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.
          Przyjmowaniem wniosków o świadczenie „Dobry start”, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zarządzenie Kierownika OPS Gminy Nowosolna

Zarządzenie Kierownika OPS Gminy Nowosolna

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna zachęca do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej przemocy. Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut, a Państwa opinia przyczyni się do rzetelnej oceny zjawiska na terenie Gminy Nowosolna, w celu opracowania nowego Programu przeciwdziałania przemocy.
Ankieta skierowana jest do osób pełnoletnich oraz do młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Nowosolna.

Ankietę możesz wypełnić w wersji papierowej:

w wersji elektronicznej:

Paczki żywnościowe
Paczki żywnościowe

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, a także w trosce o osoby samotne i rodziny z terenu naszej gminy, znajdujące się w trudnej sytuacji, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna przygotował pomoc w formie paczki żywnościowej, z artykułami spożywczymi. Wsparcie zostało skierowane do 15 środowisk, a wartość każdej paczki, ze świątecznymi wiktuałami wyniosła 200,00 zł.

Views: 8934