Ułatwienia dostępu

Menu
Print Friendly, PDF & Email

Zmiana wysokości kryterium dochodowego w funduszu alimentacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna informuje, że od 1 października 2023 r. zostało podniesione kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Na okres świadczeniowy 2023/2024 kryterium dochodowe wynosi 1209 zł na osobę w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, że aby zachować ciągłość wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024 najpóźniej do dnia 31 października 2023 r.

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5549 zł.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Views: 20