Ułatwienia dostępu

Menu

Wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Print Friendly, PDF & Email
Od kilku lat mieszkańcy gminy Nowosolna otrzymują wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to wsparcie osób i rodzin w formie nieodpłatnych paczek żywnościowych.
Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.


Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  •  1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  •  1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie
W dniu 01.06.2023 r. w ramach pomocy żywnościowej Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna otrzymał następujące produkty spożywcze: cukier, makaron jajeczny, mleko UHT, olej rzepakowy, powidła śliwkowe oraz szynkę wieprzową w postaci konserwy. Łącznie przekazano 1 205,20 kg w/w asortymentu, z czego na jedną osobę przypadało 9,20 kg.
Z powyższego wsparcia w bieżącym roku skorzystali mieszkańcy gminy Nowosolna oraz uchodźcy z Ukrainy, przebywający na terenie Gminy Nowosolna, łącznie 131 osób.
Składamy serdeczne podziękowania Pani Józefie Danucie Majdańskiej Prezesowi Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków, która kolejny raz przekazała tak ogromne wsparcie rzeczowe dla mieszkańców naszej gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Views: 10