Ułatwienia dostępu

Menu

Pomoc rzeczowa w formie żywności

Print Friendly, PDF & Email

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna pragnie poinformować o możliwości ubiegania się o pomoc rzeczową w formie żywności. Pomoc jest udzielana ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590,00 zł

Aby ubiegać się o przyznanie pomocy należy złożyć jak najszybciej odpowiedni wniosek w siedzibie Ośrodka oraz udokumentować swoją sytuację dochodową z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( dochody za miesiąc luty 2024 r.).

Osoby zainteresowane bliższymi informacjami prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numerem: 42 648 45 20 lub bezpośrednie zgłoszenie się do siedziby instytucji.

Załączniki:

Views: 9