Ułatwienia dostępu

Menu

Debata pn. „Zacieśnianie współpracy na rzecz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy”

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 27.06.2023 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna odbyła się kolejna debata pn. „Zacieśnianie współpracy na rzecz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy” w ramach działań podjętych przez Komendę Powiatową Policji w Koluszkach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna.

Jej celem było wypracowanie mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz zapewnienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem przemocy z terenu naszej gminy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu profesji, związanych z przeciwdziałaniem przemocy na terenie Gminy Nowosolna i monitorujących sytuację jej mieszkańców.

Debata stanowiła przestrzeń do wymiany doświadczeń, podzielenia się uwagami i spostrzeżeniami wynikającymi z codziennej pracy ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy i zapobieganiu jej skutkom. Podczas spotkania zaktualizowano bazę teleadresową instytucji wspierających osoby w kryzysie, w tym osób pokrzywdzonych.

Omówiono również zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, które obowiązują od 22 czerwca br.

Spotkanie specjalistów zostało wzbogacone prezentacją multimedialną oraz audycją tematyczną.

Składamy serdeczne podziękowania przybyłym gościom.

Views: 10