Ułatwienia dostępu

Menu
Print Friendly, PDF & Email
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA PALIWO GAZOWE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wniosek dotyczy zwrotu podatku VAT za paliwo gazowe. Możesz otrzymać zwrot podatku VAT za paliwo gazowe, jeśli:

  • głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
  • kocioł gazowy,
  • bojler gazowy,
  • podgrzewacz gazowy przepływowy,
  • kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi,
  • główne źródło ogrzewania zgłoszono do  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe i twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł lub
  • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego, jeśli paliwo to dostarczono w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Do wniosku dołącz opłaconą fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Views: 14