Ułatwienia dostępu

Menu

Pomoc rzeczowa w formie żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna pragnie poinformować o możliwości ubiegania się o pomoc rzeczową w formie żywności. Pomoc jest udzielana ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio: - dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł - dla osoby w rodzinie - 1 590,00 zł Aby ubiegać się o przyznanie pomocy należy złożyć jak najszybciej odpowiedni wniosek w siedzibie Ośrodka oraz udokumentować swoją sytuację dochodową z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( dochody za miesiąc luty 2024…
Czytaj więcej

Dyżury psychologa w Plichtowie

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna zachęca do zapoznania się z aktualnym terminarzem dyżurów psychologa przyjmującego mieszkańców Gminy Nowosolna w Gminno - Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. Załącznik: PSYCHOLOG DYŻURY W ROKU 2024.docx
Czytaj więcej

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna zachęca do zapoznania się z informacją dotyczącą Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029r. Więcej informacji: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
Czytaj więcej

Debata pn. „Zacieśnianie współpracy na rzecz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy”

W dniu 27.06.2023 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna odbyła się kolejna debata pn. „Zacieśnianie współpracy na rzecz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy” w ramach działań podjętych przez Komendę Powiatową Policji w Koluszkach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna. Jej celem było wypracowanie mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz zapewnienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem przemocy z terenu naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu profesji, związanych z przeciwdziałaniem przemocy na terenie Gminy Nowosolna i monitorujących sytuację jej mieszkańców. Debata stanowiła przestrzeń do wymiany doświadczeń, podzielenia się uwagami i spostrzeżeniami wynikającymi z codziennej pracy ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy i zapobieganiu jej skutkom.…
Czytaj więcej

Rodzina 500+

KOMUNIKAT Szanowny Rodzicu, to ostatni moment na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+". W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do OPS przypominamy, że od czerwca 2022 r. wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W celu zapewnienia ciągłości wypłat należy do końca czerwca br. złożyć wniosek wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: • Platformę PUE ZUS • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl  • bankowość elektroniczną. Przypominamy, iż w ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia,…
Czytaj więcej

Wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Od kilku lat mieszkańcy gminy Nowosolna otrzymują wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to wsparcie osób i rodzin w formie nieodpłatnych paczek żywnościowych. Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:  1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej  1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie W dniu 01.06.2023 r. w ramach pomocy żywnościowej Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna otrzymał następujące…
Czytaj więcej

Webinaria (seminaria online) dla seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów: (więcej…)
Czytaj więcej

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna informuje, o możliwości skorzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, których rodzice podlegają ubezpieczeniu w KRUS. Szczegółowe informacje przedstawia plakat informacyjny. Zachęcamy do skorzystania z oferty.
Czytaj więcej

Koszyk dla seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna informuje, iż dzięki nawiązanej współpracy z Fundacją „W Człowieku Widzieć Brata”, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Boya Żeleńskiego 2 lok 29, uzyskał wsparcie w formie paczek żywnościowych w liczbie 10 sztuk. Paczki zostały przekazane tut. Ośrodkowi w ramach zbiórki „Świąteczny koszyk seniora”, o łącznej wartości 2000,00 zł. Odbiorcami pomocy rzeczowej byli mieszkańcy Gminy Nowosolna - osoby starsze i samotne. Pragniemy poinformować, iż akcja spotkała się z bardzo serdecznym przyjęciem przez mieszkańców naszej gminy. Podczas wizyt w środowisku osoby starsze i samotne okazały radość i wzruszenie z otrzymanej pomocy. Przekazanie darów było pretekstem do odwiedzenia…
Czytaj więcej

Pomoc Ukrainie

W dniu 12 kwietnia 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna otrzymał drugą transzę darów na rzecz uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Nowosolna. W ramach pomocy rzeczowej Gmina Nowosolna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna otrzymały wsparcie w formie: artykułów spożywczych, odzieży, obuwia, środków chemicznych, pościeli, ręczników, środków higienicznych, żywności dla niemowląt oraz sprzętu RTV i AGD. Rodziny wyraziły swoje zadowolenie i wdzięczność, szczególnie, że wsparcie nadeszło w czasie obchodów Prawosławnej Wielkanocy, a miniony okres świąteczny był doskonałą okazją do okazania solidarności i wsparcia rodzinom, które doświadczyły ogromnych strat, w wyniku konfliktu zbrojnego w swojej Ojczyźnie. Pragniemy serdecznie…
Czytaj więcej