Ułatwienia dostępu

Menu
Print Friendly, PDF & Email

Szanowny Panie, Szanowna Pani,
w związku z opracowywaniem Programu o tematyce przeciwdziałania przemocy na terenie
Gminy Nowosolna, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
Ankieta jest anonimowa i zajmie około 10 minut.
Prosimy o zaznaczanie znakiem jednej odpowiedzi, z wyjątkiem pytań, w których możliwy
jest wybór więcej, niż 1 odpowiedzi.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

Ankieta skierowana do osób pełnoletnich
1. Czy słyszał Pan/Pani o przypadkach występowania przemocy domowej/w rodzinie na terenie naszej Gminy?
2.Czy zna Pan/Pani przypadki występowania przemocy domowej/w rodzinie na terenie naszej Gminy?
3.Czy kiedykolwiek był Pan/Pani świadkiem przemocy domowej/w rodzinie?
4.Co według Pana/Pani jest najczęstszą przyczyną przemocy domowej/w rodzinie? (Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
5.Kto według Pana/Pani jest najczęściej sprawcą przemocy domowej/w rodzinie?
6.Kto Pana/Pani zdaniem najczęściej pada ofiarą przemocy domowej/w rodzinie?
7.W jakiego typu rodzinach/związkach Pana/Pani zdaniem dochodzi do przemocy domowej/ w rodzinie najczęściej? (Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
8.Co może być Pana/Pani zdaniem przyczyną agresji i przemocy domowej/w rodzinie?
9.Z jakim rodzajem przemocy spotkał się/spotkała się Pan/Pani do tej pory? (Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
10.Czy słyszał Pan/Pani o tzw. „Niebieskiej Karcie”?
11.Czy znana jest Panu/Pani procedura „Niebieskiej Karty”?
12.Do której, z wymienionych instytucji zwróciłby/zwróciłaby się Pan/Pani z prośbą o wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”?
13.Co Pan/Pani zrobiłby/zrobiłaby w sytuacji, gdyby doszło do przemocy domowej/ w rodzinie?
14.Czy wie Pan/Pani jakie instytucje na terenie Gminy Nowosolna realizują zadania przeciwdziałania przemocy domowej/w rodzinie? (Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
15.Czy słyszał/słyszała Pan/Pani o Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Nowosolna?
16.Jak ogólnie ocenia Pan/Pani działania instytucji dążącej do zapobiegania przemocy domowej/ w rodzinie w Gminie Nowosolna?
17.Jakie działania Pana/Pani zdaniem należałoby wprowadzić/rozwinąć na terenie Gminy Nowosolna w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej/w rodzinie? (Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
18.Czy kiedykolwiek doznał/a Pan/Pani zjawiska przemocy domowej/w rodzinie?
19.Jeśli w pytaniu nr 18, wybrano odpowiedź „tak”, wówczas proszę wskazać sprawcę przemocy
20.Czy akt przemocy został zgłoszony?
Pani/Pana płeć?
Pani/Pana wiek?
Pani/Pana wykształcenie?
Pani/Pana status zawodowy?
Czy Pan/Pani korzysta ze wsparcia OPS?

Views: 110