Ułatwienia dostępu

Menu

Pomoc rzeczowa w formie żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna pragnie poinformować o możliwości ubiegania się o pomoc rzeczową w formie żywności. Pomoc jest udzielana ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio: - dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł - dla osoby w rodzinie - 1 590,00 zł Aby ubiegać się o przyznanie pomocy należy złożyć jak najszybciej odpowiedni wniosek w siedzibie Ośrodka oraz udokumentować swoją sytuację dochodową z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( dochody za miesiąc luty 2024…
Czytaj więcej

Dyżury psychologa w Plichtowie

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna zachęca do zapoznania się z aktualnym terminarzem dyżurów psychologa przyjmującego mieszkańców Gminy Nowosolna w Gminno - Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. Załącznik: PSYCHOLOG DYŻURY W ROKU 2024.docx
Czytaj więcej