Ułatwienia dostępu

Menu

Debata pn. „Zacieśnianie współpracy na rzecz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy”

W dniu 27.06.2023 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna odbyła się kolejna debata pn. „Zacieśnianie współpracy na rzecz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy” w ramach działań podjętych przez Komendę Powiatową Policji w Koluszkach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna. Jej celem było wypracowanie mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz zapewnienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem przemocy z terenu naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu profesji, związanych z przeciwdziałaniem przemocy na terenie Gminy Nowosolna i monitorujących sytuację jej mieszkańców. Debata stanowiła przestrzeń do wymiany doświadczeń, podzielenia się uwagami i spostrzeżeniami wynikającymi z codziennej pracy ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy i zapobieganiu jej skutkom.…
Czytaj więcej

Rodzina 500+

KOMUNIKAT Szanowny Rodzicu, to ostatni moment na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+". W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do OPS przypominamy, że od czerwca 2022 r. wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W celu zapewnienia ciągłości wypłat należy do końca czerwca br. złożyć wniosek wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: • Platformę PUE ZUS • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl  • bankowość elektroniczną. Przypominamy, iż w ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia,…
Czytaj więcej

Wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Od kilku lat mieszkańcy gminy Nowosolna otrzymują wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to wsparcie osób i rodzin w formie nieodpłatnych paczek żywnościowych. Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:  1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej  1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie W dniu 01.06.2023 r. w ramach pomocy żywnościowej Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna otrzymał następujące…
Czytaj więcej